bitalone_telegram

آزمون MSRT داری؟

همه اطلاعات درباره آزمون MSRT اینجاست.

راهنمایی، منابع، آزمون آنلاین

ویولن ساز زهی و آرشه ای است. تاکنون بیش از سه سده از اختراع اولین نمونه ویولن^=توسط گاسپارو برتولونی می گذرد و در این مدت با وجودی که کشفیات جدیدی در علوم^=فیزیک و شیمی نموده اند نه تنها نتوانسته اند در ساختمان ویولن تغییری بدهند بلکه از^=رموز کار سازندگان قدیم نیز چیزی درک نکرده اند.
سگ "قهدریجانی"یک نژاد سگ اصیل ایرانی است که در عوام به آن قدرجونی گفته^=می شود. از آنجایی که شغل بسیاری از مردم منطقه دامپروری است از این نژاد سگ^=برای حفاظت از گله های گوسفند و اموال روستاییان استفاده می شود.
باشگاه فوتبال آرسنال : یک باشگاه فوتبال انگلیسی در شمال شهر لندن است که موفق^=به کسب سیزده عنوان قهرمانی در لیگ دسته اول و لیگ برتر انگلستان شده است.^=آن ها رکورددار طولانی ترین مدت صدرنشینی بدون وقفه در لیگ فوتبال انگلیس^=و همچنین قهرمانی بدون شکست در یک فصل می باشند.
وقتی اینشتین پنج ساله بود، پدرش به او یک قطب نمای جیبی نشان داد^=و اینشتین پی برد که در فضای خالی چیزی بر روی سوزن تأثیر می گذارد.^=او بعد ها این اتفاق را یکی از تحول آمیزترین اتفاقات زندگی اش توصیف کرد.
حمله آلمان به روسیه در آغاز برق آسا بود و پیروزی های چشم گیری را برای نازی ها^=به دست آورد ولی با آغاز سرما ورق برگشت. سازمان هواشناسی آلمان زمستان^=بسیار سردی را پیش بینی نکرده بود ولی در عمل چنین شد، زمستان پیش رو بسیار^=سخت و سوزان بود.
مرکز کهکشانی یک جسم بزرگ به هم پیوسته است که به نظر می رسد بقیه مواد^=به دور آن می چرخند. یک منبع رادیویی قوی با نام کماندار به این فکر افتاده است که^=از مرکز کهکشان راه شیری عکس برداری کند، که اخیرا تایید شده که دارای یک^=سیاه چاله بسیار حجیم در مرکز آن است.
جمال زاده حدود دوازده سال داشت که پدرش او را برای تحصیل به بیروت فرستاد.^=در دوران اقامت او در بیروت؛ اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد، در آن زمان محمد^=علی شاه قاجار مجلس را به توپ بست و هر یک از آزادی خواهان با مشکلاتی^=مواجه شدند.
:  زمان
مخفی کردن کیبورد

شما این درس را با موفقیت گذراندید

زمان سرعت تایپ حروف مشکل دقت تایپ

بازگشت به درس ها تکرار سطح بعد
مراحل درس جمع بندی
1234567

2

7

درس جمع بندی
بخشسرعتدقتکلمات مشکل
میانگین کل