bitalone_telegram

ناپلئون بناپارت

شارل دوگل

شوپنهاور

پاستور

آنتوان چخوف

فرانسيس بيكن

سقراط

شكسپير

افلاطون

ویکتور هوگو

جبران خليل جبران

آزمون MSRT داری؟

همه اطلاعات درباره آزمون MSRT اینجاست.

راهنمایی، منابع، آزمون آنلاین

تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولدش آغاز کرد.
کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که=بخواهند.
کسی که شاد و خندان است همیشه چیزی برای شادمانی پیدا می کند.
تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد، هدف است.
انسان همان چیزی است که باور دارد.
دانش به تنهایی یک قدرت است.
جامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن، کار روزانه اش می باشد.
میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست.
زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی.
امید در زندگانی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان دارد.
آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک.
:  زمان
مخفی کردن کیبورد

شما این درس را با موفقیت گذراندید

زمان سرعت تایپ حروف مشکل دقت تایپ

بازگشت به درس ها تکرار درس بعد
مراحل درس جملات
1234567891011

2

5

درس جملات
بخشسرعتدقتکلمات مشکل
میانگین کل