bitalone_telegram

آزمون MSRT داری؟

همه اطلاعات درباره آزمون MSRT اینجاست.

راهنمایی، منابع، آزمون آنلاین

تتت ببب ععع ققق ننن ییی ثثث ههه ززز للل ددد^=ت ب ع ق ن ی ق ه ز ل د ق ی ن ع ب ث ت ه ل د ز
یث یه یع ثی ثب ثد ثق بث به هی هب هد نه دث دع قث عد
زله زقع زعی یعث زعق یثب یثد یثق یهث یهب یهل یهد
یعث یعل یعد ثزع ثدی ثدل ثقل ثقد بثی بثد بثق^=بثع بهی بهث بهل بهد بهق بعی بعل بعد بعق لثی لثد
لهی لهث لهد لدع هزث هزن هیث هدن هقث هقن تثع تهل^=لهد تعل تثد نثب نثل نهب نهد نهق نعق دثل قثز
قثی قثب قثل قثه قهب قهل قهد قعث قعل قعد عنث^=عدز عدی عقی زهدث زقعی زعثی زعقث یثزن یثبه
دیزل بعثت علیت بهین تبلت بزله تقبل تنقل عقبه تیزد^=نقل لثه قله تیز نهل ثقل عهد دین تهی لیث
ثقیل بدنی هندی عهدی دیزه دیزی عیدی بیدل نهیب هندل^=لثه تیز عهد دین لیث تهی قله نهل ثقل نقل تبعید علت
:  زمان
مخفی کردن کیبورد

شما این درس را با موفقیت گذراندید

زمان سرعت تایپ حروف مشکل دقت تایپ

بازگشت به درس ها تکرار درس بعد
مراحل مرور1
12345678

1

5

مرور1
بخشسرعتدقتکلمات مشکل
میانگین کل