bitalone_telegram

آزمون MSRT داری؟

همه اطلاعات درباره آزمون MSRT اینجاست.

راهنمایی، منابع، آزمون آنلاین

گزیدگی زنبورهای زرد، سرخ و عسل معمولا دردناک است، ولی خطرناک نیست.^=زنبورهای عسل بدنی زرد یا سیاه و سفید و کرکی دارند در حالی که زنبورهای وحشی^=خرمایی یا قرمز رنگ هستند و بدنشان فاقد کرک بوده و کمی باریکتر است.^=زنبورهای وحشی می توانند چند بار انسان را بگزند.
اعداد اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی بجز خودشان و عدد 1 بخش پذیر^=نباشند. تنها استثنا عدد 1 است که جزو این اعداد قرار نمی گیرد. عدد یکان اعداد اول^=بزرگتر از 10 فقط ممکن است اعداد 1، 3، 7، 9 باشد. سری اعداد اول به این صورت^=شروع می شود: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19 ...
با سلام و احترام^=بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ... فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته ...^=که به تازگی فارغ التحصیل گردیده ام تمایل دارم تا خدمت مقدس سربازی را با اخذ امریه^=در آن سازمان بگذرانم و از راهنمایی های متخصصین محترم آن سازمان نیز بهره مند گردم.
پرتقال تامسون درشت : 15000 ریال^=خیار گلخانه ای ممتاز : 13000 ریال^=سیب زرد لبنان : 21000 ریال^=کیوی دو قلو و مربایی : 15000 ریال
با گذشت زمان ما از فرهنگ "نوشتن و خواندن" به فرهنگ "فقط خواندن" تغییر مسیر^=داده ایم. نوشتن متن های منعکس کننده نظریات صادقانه و برخواسته از قلب، جای^=خود را به کلیک کردن بر روی دکمه "لایک" داده است. ما برای اجتناب از کسالت و^=خستگی، به جای خلاقیت متفکرانه به مصرف گرایی پوچ و عاری از تفکر روی آورده ایم.
آیا می دانستید که هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچ گاه تارهای آنها به هم^=شبیه نیستند ؟^=آیا می دانستید که کبد تنها عضو داخلی بدن است که اگر با عمل جراحی قسمتی از آن^=برداشته شود دوباره رشد می کند ؟
دشد هخه منم قبق گکگ زیز طسط الا بقب تعت^=ططص ووه غغت ذذب ززث ظظش ضضش چچگ^=چچپ ححک ئئن نتن مکم بیب سشس دال ججک^=
آژانس ،؛ ژیان :" پژمرده 123 90^=آزمایش پژمان ژینوس . ؟ طوطی
اریک آرتور بلر با نام مستعار جرج ارول داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر^=انگلیسی بود. او را بیشتر برای دو رمان سرشناس و پرفروشش مزرعه حیوانات و 1984^=می شناسند. این دو کتاب بر روی هم بیش از هر دو کتاب دیگری از یک نویسنده قرن^=بیستمی، فروش داشته اند.
:  زمان
مخفی کردن کیبورد

شما این درس را با موفقیت گذراندید

زمان سرعت تایپ حروف مشکل دقت تایپ

بازگشت به درس ها تکرار درس بعد
مراحل درس تمرین دقت
123456789

3

4

درس تمرین دقت
بخشسرعتدقتکلمات مشکل
میانگین کل