bitalone_telegram

آزمون MSRT داری؟

همه اطلاعات درباره آزمون MSRT اینجاست.

راهنمایی، منابع، آزمون آنلاین

یززز ی ززز ی ززز ی ززز ی ززز ی ززز ی ززز ی ززز^=ززز ییی ززز ییی ززز ییی ززز ییی ززز ییی ززز ییی^=ززی ززی ززی ییز ییز ییز ییز ززی ییز ززی ییز ززی
تددد ت ددد ت ددد ت ددد ت ددد ت ددد ت ددد ت ددد^=ددد تتت ددد تتت ددد تتت ددد تتت ددد تتت ددد تتت^=ددت ددت ددت تتد تتد تتد ددت ددت تتد تدت دتد تدت
یزز تدد یزز تدد ززی ددت یزز تدد تیزد^=دزتی دزتی دزتی دزتی دزتی دزتی تیزد
زدد زدد ز د د دزز دزز د ز ز زدز دزد+*=زدد زدد ز د د دزز دزز د ز ز زدز دزد+*=زدد زدد ز د د دزز دزز د ز ز زدز دزد+*=زدد زدد ز د د دزز دزز د ز ز زدز دزد+*=
بللل ب للل ب للل ب للل ب للل ب للل ب للل ب للل^=للل ببب للل ببب للل ببب للل ببب للل ببب للل ببب^=للب للب للب ببل ببل ببل للب للب ببل ببل للب للب
بلل تدد للل ددد بدب تلت بلل تدد^=للد دلل بلبل تدتد دلدل بلبل تدتد
ثد هد دث دع عل هی لع^=هل دهث دهی دثل دثی هیث^=لعث لهد زهی زعی ثزع هزق^=یعد ثدی عدیث دهثی دهیث
عید دیث عدیث هدیث هدثی^=زدلثه یعدزث عیدزثه عیدزیه^=زهی زعی ثزع هزث هزثی زهدث
عیدزهی دیدزهی ثیزه دلیه+*=عیدزهی دیدزهی ثیزه دلیه+*=عیدزهی دیدزهی ثیزه دلیه+*=عیدزهی دیدزهی ثیزه دلیه+*=
یعزث یعزه هزثی زهدث دلیه^=عیدل لثهی لعیث لعهی دهزث^=یهزث دعیلث لعیثه یدلثه^=لثدهز یعدزث عیدزهی دیدزهی
:  زمان
مخفی کردن کیبورد

شما این درس را با موفقیت گذراندید

زمان سرعت تایپ حروف مشکل دقت تایپ

بازگشت به درس ها تکرار درس بعد
مراحل درس ز،ل،د
12345678910

1

4

درس ز،ل،د
بخشسرعتدقتکلمات مشکل
میانگین کل